UWAGA: MUSISZ MIEĆ POWYŻEJ 18 LAT ABY REJESTROWAĆ SIĘ I UŻYWAĆ NINIEJSZEGO SERWISU. DOSTĘP I UŻYWANIE TEJ STRONY PRZEZ OSOBY PONIŻEJ 18 LAT JEST STANOWCZO ZABRONIONE

   Regulamin dotyczy korzystania z serwisu http://www.zobaczmy.pl/ (the “Company”). Przystępując do społeczności na zobaczmy.pl , przed rejestracją swojego profilu konieczne i bezwarunkowe jest przeczytanie niniejszego regulaminu oraz jego akceptacja w całości. W przypadku konieczności Regulamin Serwisu zobaczmy.pl może być częściowo lub w całości zmieniony bądź też uzupełniony. Jeżeli nie akceptujesz Regulaminu w części lub w całości - nie rejestruj swojego konta na zobaczmy.pl

   Bezwarunkowe obowiązki Użytkownika :

   Regulamin reguluje warunki korzystania z serwisu (the "www.zobaczmy.pl") i zobowiązuje użytkowników do jego przestrzegania

   1 Przestrzeganie Polskiego i Europejskiego Prawa oraz obowišzujšcych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej porozumien miedzynarodowych

   2 Poszanowanie Praw Własności ( własne zdjęcia, znaki firmowe, prawa autorskie itp )

   3 Korzystanie z serwisu w sposób nienaruszający dóbr innych Osób zarejestrowanych czy też nie związanych z serwisem zobaczmy.pl

   4 Zabrania się publikacji nie swoich materiałów, tekstów, zdjęć, z udziałem nieletnich, z udziałem zwierząt, ogólnie uznanych za obraźliwe

   5 Zabrania się publikacji materiałów o charakterze nacjonalistycznym, faszystowskim, materiałów nawołujących do rasizmu.

   6 Zabrania się zamieszczania jako zdjęć ogólnodostępnych z widocznymi genitaliami ( takie zdjęcia mogą być publikowane jako prywatne)

   7 Zabrania się publikowania lub rozpowszechniania materiałów działających na niekorzyść serwisu zobaczmy.pl lub innych firm, osób czy instytucji

   8 Niedopuszczalne jest reklamowanie oraz rozsyłanie spamu poprzez korzystanie i za pomocą serwisu zobaczmy.pl

   9 Nie dopuszcza się reklamowania płatnych usług seksualnych i działalności z tym związanych

   10 Zabrania się korzystania z serwisu osobom nie mającym 18 lat Serwis zobaczmy.pl jest własnością firmy FHU Paweł Zając z siedzibą w Lublinie przy ul. Dominowskiej 7, numer NIP 946-148-91-33 i jako wła?ciciel dołoży wszelkich starań aby korzystanie z serwisu przebiegało w niezakłócony i nieprzerwany sposób, ale zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu serwisu niezależnych od właściciela.

   Zobowiązujesz się jako Użytkownik nie rościć z tego tytułu żadnych pretensji oraz w przpadku poniesionych opłat nie domagać się rekompensat czy odszkodowań. Właściciel lub Adminstrator odpowie na każde pytanie złożone poprzez formularz kontaktowy do 48 godz. ( w uzasadnionych przypadkach czas może się wydłużyć ) Pamiętaj, że strona zobaczmy.pl może zawierać materiały erotyczne, jest to strona dla osób powyżej 18 lat i wszelkie niekorzystne wpływy strony na Twoje życie w całości akceptujesz i zrzekasz się jakichkolwiek roszczeń w kierunku właściciela strony.

   Właściwą formą składania reklamacji jest formularz kontaktowy, lub pisemnie na adres:

   FHU Paweł Zając

   ul.Dominowska 7

   20-386 Lublin

   REJESTRACJA i PŁATNOśCI :

   1 Rejestracja konta użytkownika na zobaczmy.pl jest całkowicie bezpłatna

   2 Dostęp do niektórych funkcji serwisu może być czasowo lub na stałe płatny

   3 Właściel serwisu dołoży wszelkich starań aby płatne funkcje serwisu działały bez zastrzeżeń, jednakże nie ma wpływu na źle wypełnione polecenie wpłaty, błędne wpisanie tre?ci sms-a lub żle wpisany numer sms. Po dokonaniu wpłaty nie możesz domagać się zwrotu wpłaconych pieniędzy.

   4 Właściel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia czy błędy powstałe u operatorów telefonii komórkowej, oraz wszelkich dostawców internetu

   5 Jeżeli w czasie 24 godzin od chwili zamówienia produktu Użytkownik nie otrzyma sms-a należy złożyć reklamację na info@zobaczmy.pl

   Postanowienia Końcowe :

   W przypadku stwierdzenia, podejrzenia przestępstwa Własciciel serwisu zobaczmy.pl będzie współpracował z odpowiednimi organami i służbami. Właściciel lub uprawniony Administrator ma w każdej chwili prawo zawiescić konto Użytkownika lub usunąć w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia działań niezgodnych z Regulaminem oraz sprzecznych z prawem.

   Rejestrując Konto na serwisie zobaczmy.pl w pełni zgadzasz się i akceptujesz niniejszy Regulamin


polish